Dává Adam Scheinherr ruce pryč od linky 42? Linka 23 bez odpovědi

Jak dopadlo v Praze financování historické linky 42 s komerčním jízdným? Zůstala linka ve ztrátě i přes jízdné dvě stě korun? Kolik milionů stál provoz linky 42 vzniklé v době působení Adama Scheinherra, náměstka primátora pro pražskou dopravu? A jak to vypadá s obnovením tramvajové linky 23? Tohle jsou pro současné vedení Prahy velmi nepříjemné otázky. Nyní se zda, že od linky 42 dává ruce pryč i Adam Scheinherr, ač se právě touto linkou rád chlubil.

Před prázdninami v roce 2021 se rozhodlo vedení Prahy zřídit novou historickou linku 42, která měla nahradit v centru Prahy retrolinku 23 a historickou linku 41. Na lince 42 byl stanoven komerční tarif (jízdenka za 200 Kč na den), ale zároveň turisté jezdili tramvají často zadarmo na kupónky, které se v létě rozdávaly v hotelích v rámci projektu V Praze jako doma. Nebylo proto překvapením, že provoz linky v letních – turisticky nejsilnějších – měsících byl ztrátový. Už tehdy bylo obtížné zjistit, kolik milionů „nateklo“ do linky 42 a jaké byly tržby z jízdného.

Protože linka 42 jezdila až do konce roku, zajímalo mě, jak si ekonomicky vedla v celém provozním období. Tedy nejen v létě, ale také na podzim a v zimě. Proto jsem zaslal 15. ledna 2022 Ondřejovi Chlupáčkovi, asistentovi a tiskovému mluvčímu Adama Scheinherra, otázky týkající se ekonomické stránky linky 42.

Bylo pro mě překvapující, když Ondřej Chlupáček 17. ledna 2022 odpověděl: „Odesláno Anetě Řehkové (pozn. red. tisková mluvčí DPP) k přímému vyřízení.“ Proč by na tyto otázky odpovídal dopravní podnik, když on je pouze dopravcem, linku provozuje, ale neplatí její provoz? Ale říkal jsem si, asi si chtěl pan asistent ulehčit práci a hodit nepříjemný dotaz na někoho jiného. Načež 25. ledna 2022 přišla odpověď od Anety Řehkové: „Doputoval k nám od p. asistenta náměstka tento dotaz. Linku si objednává a financuje Prague City Tourism, proto doporučujeme směřovat dotazy přímo jim.“ Žádné překvapení. Aneta Řehková z dopravního podniku jen potvrdila, že postoupení dotazu panem Chlupáčkem na dopravní podnik bylo chybné. Nebo záměr o pozdržení odpovědí? Těžko říct.

Když jsem 1. 2. 2022 informoval Ondřeje Chlupáčka, že jeho delegování otázek na DPP bylo chybné a připomněl jsem se mu o poskytnutí odpovědí na otázky z 15. ledna 2022, odpověděl: „Pan náměstek nemá v gesci Prague City Tourism. Bylo to odesláno k přímému vyřízení Anetě, aby se spojila s nimi.“ Jenže proč se přímo pan Chlupáček nespojí s Prague City Tourism? Nechce se mu problematické otázky řešit? Zároveň jako tazatel nemůžu vědět, z jakých všech zdrojů je provoz linky 42 financovaný. To už je totiž zkušenost z léta, kdy bylo obtížné zjistit všechny náklady a finanční toky. Nakonec se podařilo zjistit, že miliony do linky 42 tečou nejen z Prague City Tourism, ale také z odboru kultury MHMP.

Tvrdit, že náměstek primátora pro dopravu chlubící se na internetu linkou 42 nemá s ní nic společného jaksi nelze. Fotí se linkou 42, mluví o jejím úspěchu, dává rozhovory do televize. Někteří oslovení lidé v debatách zmiňují, že linka 42 má vytlačit dlouhodobě zrušenou retrolinku 23 a jedná se o skrytou válku mezi městem a dopravním podnikem. Kde je úplná pravda je těžko zjistitelné, stejně jako náklady a zisky z provozu linky 42.

Linka 23 byla zrušena pod záminkou úbytku turismů na začátku covidové epidemie v roce 2020 a linka 42 byla zavedena z důvodu návratu turistů do Prahy v roce 2021. Tedy se jedná o argumenty, které si velmi protiřečí. Linky 23 a 42 spolu velmi úzce souvisí a velmi se dotýkají pana Scheinherra. Právě obnovení linky 23 je zaseknuté na něm, coby radním pro dopravu.

Proč dává Adam Scheinherr slovy svého asistenta ruce pryč od linky 42 a zmiňuje, že gesčně spadá pod jiného člena Rady? Je to právě financování a komerční neúspěch linky 42? Nebo je linka v milionových ziscích a pan náměstek nechce ze skromnosti tento úspěch prezentovat? Či proč nepřipraví tým Adama Scheinherra odpovědi společně třeba se stranickou pražskou radní pro kulturu Hanou Třeštíkovou (Praha sobě)? Ta společně s Adamem Scheinherrem prezentovala na začátku léta právě linku 42.

Zároveň není jasné, proč se Adam Scheinherr prostřednictvím Ondřeje Chlupáčka nechce vyjádřit ani k otázkám směřujícím k lince 23. Se všemi otázkami mě totiž směřuje na Prague City Tourism (PCT). Jenže PCT nikdy nebyl objednavatelem linky 23. Linka 23 jezdila jako každá jiná linka v tarifu PID a byla financována z rozpočtu městské dopravy. Takže lze očekávat, že PCT odpoví, že s linkou 23 nemá nic společného. Je to opět zdržovací taktika ze strany týmu pana Scheinherra? Nebo lenost řešit dotazy? Samozřejmě chápu a jsem si vědom, že i otázky kolem linky 23 jsou pro tým pana náměstka nepříjemné.

Závěrem je jedno jisté. Asistenti pana náměstka svým přístupem netvoří zrovna příznivý mediální a transparentní obraz Adamovi Scheinherrovi a hnutí Praha Sobě.

Otázky prvotně zaslané panu Chlupáčkovi, resp. panu Scheinherrovi tedy směřují k radní pro kulturu Haně Třeštíkové (Praha sobě) a Františku Ciprovi z Prague City Tourism. Snad dokáží odpovědět na otázky k lince 42, u linky 23 mám pochybností, protože se domnívám, že v tomto případě mě pan Chlupáček od pana Scheinherra navádí špatným směrem.


Otázky zaslané 15. ledna 2022 Ondřejovi Chlupáčkovi, asistentovi a tiskovému mluvčímu náměstka primátora hl. m. Prahy Adama Scheinherra (PROHA SOBĚ) pro oblast dopravy:

Jaké byly celkové finanční náklady na linku 42 v roce 2021? (Prosím rozepsat po jednotlivých měsících)
– Celkové náklady zahrnující pronájem vozů, mzdy řidičů, marketing a reklamní kampaň
— Náklady, které byly hrazeny ať už na přímo, nebo skrze další městské firmy (např. PCT atd.)

Jaké byly tržby z jízdného na lince 42 v roce 2021? (Prosím rozepsat po jednotlivých měsících)
– Dotaz je na skutečné tržby prodaných jízdenek. Nezahrnovat cestující, kteří jezdily na kupónky zdarma.

Jaká je vize v roce 2022?
– Vyjede opět linka 42?
— Bude tarif stejný jako v roce 2021?
– Zprovozníte od jara 2022 linku 23?
— Příp. jaké jsou překážky na jejím dlouhodobém zrušení? (Podle provozování linek 42 a AE pominul důvod nízkého turismu)