Vozy

Provoz na retrolince 23 byl zahájen 25. března 2017. Pro zajištění provozu na této lince byly v první fázi upraveny 4 vozy T3M (ev. č. 8013, 8014, 8042, 8085) a 14 vozů T3SUCS (ev. č. 7121, 7122, 7142, 7144, 7188, 7189, 7191, 7205, 7234, 7235, 7262, 7275, 7282, 7290), jejichž vypravení zpočátku zajišťovala vozovna Žižkov v počtu čtyř pořadí ve všední dny a šesti pořadí o víkendu. Od poloviny dubna 2017 byl provoz linky výhradně zajišťován vozovnou Hloubětín.

V lednu 2018 byl vůz T3M 8042 přistaven k provedení generální opravy.

Od září 2018 byla do systému vypravení zapojena i jednotka Historická vozidla (JHV) – vozovna Střešovice, která zajišťovala celotýdenně vypravení jednoho pořadí. V této souvislosti došlo k zprovoznění vozů T3 ev. č. 6892 a 6921 a T3SUCS ev. č. 7174 a 7269. Dále byly převedeny vozy 7121+7122 pod JHV.

Na konci roku 2018 byl představenstvem Dopravního podniku hl. m. Prahy schválen záměr odkupu vozových skříní vozů T2R z DP Liberec, na kterých probíhá v současnosti renovace v ostravských dílnách. Dvojice vozů T2R nahradí v provozu dožité skříně vozů T3SUCS ev. č. 7174 a 7275.

Od 5. ledna 2019 jsou na linku č. 23 ve všední dny vypravovány čtyři pořadí (2x SE, 2x HL) a o víkendech tři pořadí (2x SE, 1x HL). Z tohoto důvody byly zapůjčeny JHV (vozovna Střešovice) vozy 7234, 7235 a 7275.

19. ledna 2019 byl trvale vyřazen vůz 7174. Jeho součásti poslouží jako náhradní díly.

V únoru 2019 byl zařazen do stavu retrolinky 23 vůz T3SU s ev. č. 7001, na kterém proběhla v minulých měsících renovace.

V rámci tramvajové výluky je od 9. 3. 2019 retrolinka 23 prodloužena do Vršovic a vypravováno je celkově 7. pořadí.

V dubnu 2019 vyjel po střední opravě vůz 6921.

Celková filozofie úprav vozů směřuje k zachovávání vizuální podoby vozů k jednotlivým dekádám jejich provozu. Například osazování původních svítilen, vnitřního vybavení, popisů, barevných schémat. Nicméně jedná se o vozy nasazované do běžného provozu, kde je kladen důraz na maximální provozní spolehlivost a bezpečnost. Z tohoto důvodu není možné vozy vybavovat vším původním, což v řadě případů bylo nahrazeno, právě pro nízkou provozní spolehlivost či nevhodnost. Zde je nutno říci, že vozy budou i nadále upravovány a vybavovány novými prvky, aby jejich údržba i ovládání bylo jednodušší. Tedy vše je otázka kompromisu.

vozovna Střešovice (jednotka Historických vozidel)

T3: 68926921

T3SU: 7001

T3SUCS: 7121, 71227234, 7235, 72697275

provozováno v soupravách: 6892+7275, 6921+7188, 7001+7205, 7121+7122, 7234+7235

vozovna Hloubětín

T3SUCS: 7142, 7144, 7188, 7189, 7191, 720572627282, 7290

T3M: 8013, 8014, 8042 (v Opravně tramvají, naplánováno je provedení vyšší cyklické prohlídky), 8085

provozováno v soupravách: 7142+7144, 7191+7290,  7262+7282,   8085+8013

Odstavené vozy:

T2R: 6003 a 6004 (probíhá renovace v ostravských dílnách)

(stav k 20. 9. 2019)