5 let retrolinky 23: Přes 60 milionů stojí ve vozovnách bez využití

25. března 2022 slaví 5. výročí pražská tramvajová linka 23. Měla ambici stát se ikonickou linkou města. Jezdily na ní retrotramvaje řady T3 s typickými červeno-šedými sedačkami a svou trasou posilovala linku 22 spojující centrum města s Pražským hradem. Jenže mix covidu, Pirátů a Prahy sobě linku pohřbil. Nové vedení města si zavedlo historickou linku 42, ale i přes to dopravní podnik investuje miliony korun vozového parku tramvají pro retrolinku 23. Pravděpodobně v DPP doufají, že po volbách se situace změní.

Málokdo z tramvajové veřejnosti si nechal ujít 25. březen 2017. Tehdy se konal tzv. tramvajový den při kterém byl zahájen ve smyčce Královka provoz nové retrolinky 23. Na linku vyjely tramvaje řady T3SUCS a T3M, které byly staženy z pravidelného provoz.

Retrolinka 23 s tramvajemi T3 se měla stát ikonou Prahy podobně, jako v Londýně double-deckery na linkách 9 a 15. Linka 23 si získala obrovské množství příznivců, dostala se do turistických průvodců a dělala lidem radost. Tramvaje řady T3 s původními skořepinovými sedačkami byly vyhledávané.

V roce 2020 měly na linku 23 vyjet retrovozy T2 (model předcházející tramvaje T3). Tyto vozy nakoupil pražský dopravní podnik v Liberci, nechal je nákladně zrenovovat v Ostravě a počítal s nimi na linku 23. Jenže tyto vozy se na linku 23 nikdy nepodívaly. Linka 23 byla zrušena (prý dočasně) a tak vozy T2 se občas objevily jen na lince 2, aby měly alespoň nějaké využití.

V roce 2021 se nečekaně rozšířil vozový park retro vozů o dvojici tramvají T6A5 (muzejní vůz T6A5 už byl tou dobou několik let zachován v muzeum). Ty svou podobou a koncepcí nemají nic společného s ikonickými vozy T3. Navíc do Prahy přišly v době, kdy už byly morálně zastaralé a jiná okolní města nakupovala nízkopodlažní tramvaje. Nicméně určitá skupina lidí v dopravním podniku si tyto vozy protlačila na retrolinku 23. Bohužel se tak z původní ikonické linky 23 stane takový šotoušský cirkus. Zaslechl jsem, že někteří pracovníci v DPP přicházeli i s dalšími nápady na vozy, které nemají nic společného s vizuální identitou tramvají T3. Naštěstí tyto nápady dostaly stopku. Tramvaje T6 zatím na linku 23 nevyjely ze stejného důvodu jako vozy T2. Občas vyjely jen na linku 2.

V roce 2022 pokračují nákladné renovace vozu K2 v brněnských dílnách. Tato kloubová tramvaj má být také určena pro nejezdící linku 23. Oproti vozů T6 vychází tramvaj K2 z modelové řady tramvají T3. Sice v Praze tramvaje K2 nikdy nejezdily v pravidelném provozu s cestujícím, ale alespoň tento vůz zapadne do flotily tramvají T2 a T3.

Jaká je naděje navrácení retrolinky 23?

Z kraje roku se mluvilo o tom, že linka 23 by mohla vyjet v březnu, či v dubnu. Přesto dopravní podnik před několika týdny dostal za úkol podle několika zdrojů se připravit a zprovoznění vozového parku

Jenže zatím se tak nestalo. Místo toho zástupci Prahy a dopravního podniku vyhlásili obnovení linky 42 od března 2022, která měla premiéru v loňském roce. Na tuto linku se zvláštním tarifem dopravní podnik vypravuje mix historických a retro vozidel. Zatímco provoz linky 42 se prezentuje návratem turistů do Prahy, u linky 23 se tvrdí, že je pozastavena z důvodu nízkého turismu.

Pravda je taková, že nová linka 42, ve které se vzhlédli lidé kolem Adama Scheinherra a Hany Třeštíkové (oba radní hl. m. Prahy za hnutí Praha sobě), zabila provoz linky 23. Po obnovení retrolinky přitom volají městské části, zaměstnanci dopravního podniku, Ropidu a Pražané.

Kromě znovuobnovení linky 42 bylo poslední ránou vyhlášení „obnovení plného provozu MHD“ od 21. 3. 2022, která s linkou 23 nepočítá.

Investice do retrolinky 23 přesahují 60 milionů korun

S ohledem na negativní postoj zástupců Praha sobě a Piráti k obnovení provozu linky 23 jsem zaslal 9. listopadu 2021pražskému dopravnímu podniku dotazy k investicím do retrolinky 23. Zajímalo mě, kolik milionů korun už spolkla linka 23, kterou se rozhodlo současné vedení města dlouhodobě zrušit.

Dodnes nejsou známy odpovědi na všechny otázky a to mnoha urgencích. Nepřekvapilo by mě, kdy dopravní podnik dostal od města zákaz na tyto otázky odpovídat. Protože co poté, až se zjistí, že existuje zmařená investice v desítkách milionů korun a ještě s vědomím, že se opravují další vozidla na fakticky neexistující linku.

Nakonec se podařilo získat z dopravního podniku alespoň celkovou částku, která se investovala do vozového parku retrolinky 23. „Do vozového parku retro tramvají, jejich oprav, technických prohlídek a revizí DPP od roku 2017 do konce loňského roku investoval v součtu více než 61 milionů korun,“ sdělil Daniel Šabík, vedoucí komunikace DPP a dodal: „V souvislosti se zahájením provozu retrolinky 23 provedl DPP ve smyčce Královka pouze běžnou údržbu. Obdobně tomu bylo i v oblasti Zvonařky, kde přibyl nově jen označník. Nejednalo se tedy o investiční náklady.“

Přesto řada otázek zůstává nezodpovězených a nezbývá, než je opětovně urgovat. Ale podstatné známe. 61 milionů korun stojících ve vozovně. Pardon, občas zlomkově vypravených z nouze na linku 2.

Doufejme, že příští vedení Prahy se bude chovat finančně zodpovědněji, nezmaří investice tím, že nechá opravené vozy bez plného využití a bude podporovat tramvajovou dopravu, včetně ikonické linky 23.

Otázky zaslané DPP dne 9. 11. 2021

  • Jaké byly od počátku náklady zavedení retro linky 23?
  • Jaké byly investice do smyčky Královka v souvislosti se zahájením provozu retrolinky 23? (Kromě nového označníku, proběhla tam třeba oprava kolejí, WC,…?)
  • Jaké byly propagační náklady na marketing linky 23?
  • Jaké byly náklady do opravy/výměny výhybky na Hládkově a zastávky Myslbekova?
  • Proběhly v souvislosti se zavedením linky 23 finanční náklady na úpravy a opravy v oblasti Zvonařky?
  • Jaké byly vynaloženy celkové náklady do vozového parku retro tramvají od počátku do současnosti? (Ať už drobnější, tak velké opravy vozů T3, T3SU, T3SUCS, T3M, T6A5, tak i pořízení nových vozů a jejich opravy T2, K2)