Vozy

Provoz na retrolince 23 byl zahájen 25. března 2017. Pro zajištění provozu na této lince byly v první fázi upraveny 4 vozy T3M (ev. č. 8013, 8014, 8042, 8085) a 14 vozů T3SUCS (ev. č. 7121, 7122, 7142, 7144, 7188, 7189, 7191, 7205, 7234, 7235, 7262, 7275, 7282, 7290), jejichž vypravení zpočátku zajišťovala vozovna Žižkov v počtu čtyř pořadí ve všední dny a šesti pořadí o víkendu. Od poloviny dubna 2017 byl provoz linky výhradně zajišťován vozovnou Hloubětín.

V lednu 2018 byl vůz T3M 8042 přistaven k provedení generální opravy.

Od září 2018 byla do systému vypravení zapojena i jednotka Historická vozidla (JHV) – vozovna Střešovice, která zajišťovala celotýdenně vypravení jednoho pořadí. V této souvislosti došlo k zprovoznění vozů T3 ev. č. 6892 a 6921 a T3SUCS ev. č. 7174 a 7269. Dále byly převedeny vozy 7121+7122 pod JHV.

Na konci roku 2018 byl představenstvem Dopravního podniku hl. m. Prahy schválen záměr odkupu vozových skříní vozů T2R z DP Liberec, na kterých probíhá v současnosti renovace v ostravských dílnách. Dvojice vozů T2R nahradí v provozu dožité skříně vozů T3SUCS ev. č. 7174 a 7275.

Od 5. ledna 2019 jsou na linku č. 23 ve všední dny vypravovány čtyři pořadí (2x SE, 2x HL) a o víkendech tři pořadí (2x SE, 1x HL). Z tohoto důvody byly zapůjčeny JHV (vozovna Střešovice) vozy 7234, 7235 a 7275.

19. ledna 2019 byl trvale vyřazen vůz 7174. Jeho součásti poslouží jako náhradní díly.

V únoru 2019 byl zařazen do stavu retrolinky 23 vůz T3SU s ev. č. 7001, na kterém proběhla v minulých měsících renovace.

V rámci tramvajové výluky je od 9. 3. 2019 retrolinka 23 prodloužena do Vršovic a vypravováno je celkově 7. pořadí. Sedmé pořadí vypravuje vozovna Hloubětín, ze Střešovické vozovny navráceny vozy 7234 a 7235 zpět do Hloubětína.

V dubnu 2019 vyjel po střední opravě vůz 6921.

Výluka Vinohradské ulice byla ukončena ve zkráceném termínu dne 28.6.2019, linka 23 je opět vypravovaná ve všední den čtyřmi pořadími (2x SE, 2x HL) a o víkendech šesti pořadími (2x SE, 4x HL).

V průběhu července došlo k odstavení vozu 7269 (10.7.2019) na provedené vyšší cyklické opravy, jako náhradu a posilu vozovna Střešovice obdržela vozy 7188 a 7205 (16.7.2019).

Dne 10.1.2020 došlo k vážnému poškození tramvajových vozů 7121 a 7122 při dopravní nehodě na Pohořelci. Souprava na retrolince 23 nacouvat do tramvaje Škoda 15T na lince 22, která jela za ní. Jako náhradu za poškozené vozy obdržela vozovna Střešovice soupravu 7234+7235 (14.1.2020). Oprava vozu 7121 byla vyhodnocen jako nerentabilní. Vůz byl předán do likvidace a bude nahrazen vozem T2R 6004. Vůz 7122 se podrobí opravě zadního čela v Opravně tramvají.

Celková filozofie úprav vozů směřuje k zachovávání vizuální podoby vozů k jednotlivým dekádám jejich provozu. Například osazování původních svítilen, vnitřního vybavení, popisů, barevných schémat. Nicméně jedná se o vozy nasazované do běžného provozu, kde je kladen důraz na maximální provozní spolehlivost a bezpečnost. Z tohoto důvodu není možné vozy vybavovat vším původním, což v řadě případů bylo nahrazeno, právě pro nízkou provozní spolehlivost či nevhodnost. Zde je nutno říci, že vozy budou i nadále upravovány a vybavovány novými prvky, aby jejich údržba i ovládání bylo jednodušší. Tedy vše je otázka kompromisu.

vozovna Střešovice (jednotka Historických vozidel)

T2R: 6003 (v přípravě)6004 (v přípravě)

T3: 68926921 (po nehodě)

T3SU: 7001

T3SUCS: 7121 (v likvidaci), 7122 (po nehodě)718872057234, 7235(v opravě)7269(v opravě)7275

provozováno v soupravách: 7234+6892, 7001+7188, 7205+7275

vozovna Hloubětín

T3SUCS: 7142, 71447189, 719172627282, 7290

T3M: 8013, 80148042 (v opravě), 8085

provozováno v soupravách: 7142+7144,  7290+7191,  7262+7282,   8085+8013,

7189 a 8014 (záloha)

Odstavené vozy:

T2R: 6003 a 6004 (probíhá oživování vozů po renovaci v ostravských dílnách)

T3M: 8042 (v Opravně tramvají, naplánováno je provedení vyšší cyklické prohlídky)

T3: 6921 (čeká na opravu po dopravní nehodě)

T3SUCS: 7235 (v Opravně tramvají na mimořádně opravě pro závadu trakčního motoru)

T3SUCS: 7269 (v Opravně tramvají, naplánováno je provedení vyšší cyklické prohlídky)

T3SUCS: 7121 (v likvidaci), 7122 (po těžké dopravní nehodě v opravě)

(stav k 4. 3. 2020)