Vozy

Provoz na retrolince 23 byl zahájen 25. března 2017. Pro zajištění provozu na této lince byly v první fázi upraveny 4 vozy T3M (ev. č. 8013, 8014, 8042, 8085) a 14 vozů T3SUCS (ev. č. 7121, 7122, 7142, 7144, 7188, 7189, 7191, 7205, 7234, 7235, 7262, 7275, 7282, 7290), jejichž vypravení zpočátku zajišťovala vozovna Žižkov v počtu čtyř pořadí ve všední dny a šesti pořadí o víkendu. Od poloviny dubna 2017 byl provoz linky výhradně zajišťován vozovnou Hloubětín.

V lednu 2018 byl vůz T3M 8042 přistaven k provedení generální opravy.

Od září 2018 byla do systému vypravení zapojena i jednotka Historická vozidla (JHV) – vozovna Střešovice, která zajišťovala celotýdenně vypravení jednoho pořadí. V této souvislosti došlo k zprovoznění vozů T3 ev. č. 6892 a 6921 a T3SUCS ev. č. 7174 a 7269. Dále byly převedeny vozy 7121+7122 pod JHV.

Na konci roku 2018 byl představenstvem Dopravního podniku hl. m. Prahy schválen záměr odkupu vozových skříní vozů T2R z DP Liberec, na kterých probíhá v současnosti renovace v ostravských dílnách. Dvojice vozů T2R nahradí v provozu dožité skříně vozů T3SUCS ev. č. 7174 a 7275.

Od 5. ledna 2019 jsou na linku č. 23 ve všední dny vypravovány čtyři pořadí (2x SE, 2x HL) a o víkendech tři pořadí (2x SE, 1x HL). Z tohoto důvody byly zapůjčeny JHV (vozovna Střešovice) vozy 7234, 7235 a 7275.

19. ledna 2019 byl trvale vyřazen vůz 7174. Jeho součásti poslouží jako náhradní díly.

V únoru 2019 byl zařazen do stavu retrolinky 23 vůz T3SU s ev. č. 7001, na kterém proběhla v minulých měsících renovace.

V rámci tramvajové výluky je od 9. 3. 2019 retrolinka 23 prodloužena do Vršovic a vypravováno je celkově 7. pořadí. Sedmé pořadí vypravuje vozovna Hloubětín, ze Střešovické vozovny navráceny vozy 7234 a 7235 zpět do Hloubětína.

V dubnu 2019 vyjel po střední opravě vůz 6921.

Výluka Vinohradské ulice byla ukončena ve zkráceném termínu dne 28.6.2019, linka 23 je opět vypravovaná ve všední den čtyřmi pořadími (2x SE, 2x HL) a o víkendech šesti pořadími (2x SE, 4x HL).

V průběhu července došlo k odstavení vozu 7269 (10.7.2019) na provedené vyšší cyklické opravy, jako náhradu a posilu vozovna Střešovice obdržela vozy 7188 a 7205 (16.7.2019).

Vozy T2R 6003 a 6004 byly složený v OT Hostivaři v ranních hodinách dne 20.4.2019. Dále bude probíhat jejich oživování v OT.

Dne 10.1.2020 došlo k vážnému poškození tramvajových vozů 7121 a 7122 při dopravní nehodě na Pohořelci. Souprava na retrolince 23 nacouvat do tramvaje Škoda 15T na lince 22, která jela za ní. Jako náhradu za poškozené vozy obdržela vozovna Střešovice soupravu 7234+7235 (přivezená 14.1.2020 a vrácená do HL 26.3.2020). Oprava vozu 7121 byla vyhodnocen jako nerentabilní. Vůz byl předán do likvidace a bude nahrazen vozem T2R 6004. Vůz 7122 se podrobil opravě zadního čela v Opravně tramvají a do provozu se opět vrátil dne 28.4.2020 na lince 2.

Prezentace vozů T2R 6003 a 6004 novinářům a veřejnosti proběhla ve dnech 21.-22.3.2020. První nasazení vozů do provozu pro veřejnost bylo o víkendu 7.-8.3.2020 na lince 2.

Z důvodu šíření koronaviru byl provoz linky 23 od 16.3.2020 dočasně zastaven provoz. Vozovna Střešovice začala od 9.4.2020 vypravovat jedno pořadí linky 2 obsazené retrovozem z flotily vozů pro linku 23. Ve všední den zajišťují pořadí 10, v sobotu pořadí 4 a v neděli pořadí 2.

Vozy T3SUCS 7269 a T3M 8042 byly dne 4.5.2020 odvezený k celkové opravě do EKOVA ELECTRIC v Ostravě. Očekává se návrat vozů zpět do Prahy za 11 měsíců.

Od úterý 19.5.2020 může vozovna Hloubětín vypravovat vozy T3SUCS na linky 5 a 15. Linka 5 je provozována v soupravách a linka 15 v sólech. Provoz vozů T3SUCS z vozovny Hloubětín není garantován. Vozovna Střešovice již od pondělí 18.5.2020 vypravuje dvě pořadí na lince 2.

Jelikož vozovna Střešovice vypravuje pouze sólo linku 2, nemá uplatnění pro trvale zadní vůz 7275, dochází k převedení vozu 7275 zpět do vozovny Hloubětín a jako náhradu Střešovice obdržely vůz 7290 (27.5.2020).

Celková filozofie úprav vozů směřuje k zachovávání vizuální podoby vozů k jednotlivým dekádám jejich provozu. Například osazování původních svítilen, vnitřního vybavení, popisů, barevných schémat. Nicméně jedná se o vozy nasazované do běžného provozu, kde je kladen důraz na maximální provozní spolehlivost a bezpečnost. Z tohoto důvodu není možné vozy vybavovat vším původním, což v řadě případů bylo nahrazeno, právě pro nízkou provozní spolehlivost či nevhodnost. Zde je nutno říci, že vozy budou i nadále upravovány a vybavovány novými prvky, aby jejich údržba i ovládání bylo jednodušší. Tedy vše je otázka kompromisu.

vozovna Střešovice (jednotka Historických vozidel)

T2R: 60036004

T3: 68926921

T3SU: 7001

T3SUCS: 7121 (v likvidaci), 712271887205 7269 (v opravě)7290

provozováno v soupravách: –

vozovna Hloubětín

T3SUCS: 7142, 71447189, 71917234, 7235, 726272757282

T3M: 8013, 80148042 (v opravě), 8085

provozováno v soupravách: 7262+7282, 7191+7275, 7144+7234

provozováno v sólech:  –

Odstavené vozy:

T3M mimo provoz (zákaz provozu otevřených kabin): 8013, 8014, 8085

T3M: 8042 (v Ostravě, naplánováno je provedení vyšší cyklické prohlídky)

T3SUCS: 7269 (v Ostravě, naplánováno je provedení vyšší cyklické prohlídky)

T3SUCS: 7121 (v likvidaci)

(stav k 9. 11. 2020)