Jízdní řády retro tramvají na lince 5 (od 7.7.2020)

S retro tramvajemi se můžou Pražané setkat i nadále na lince 5. Na 1. pořadí bývá v pracovních dnech vypravována souprava 2xT3SUCS. Další retrovozy je možné spatřit na lince 2.

Provoz retro tramvají není garantovaný.